Головне меню

Головна
Про підприємство
Наша продукція
Медичні статті
КонтактиБезкоштовна відправка
смс-повідомлень:

Отправка SMS


Статистика

Rambler's Top100

ЕТАМБУТОЛУ ГІДРОХЛОРИД у формі ректальних супозиторіїв
в лікуванні хворих на туберкульоз легень


Останнім часом ситуація щодо захворюваності на туберкульоз в Україні викликає занепокоєння. Підвищення захворюваності набуло медико-соціального значення. Тому ефективність лікування хворих на туберкульоз є актуальною проблемою, особливо за умови поганої переносимості хворими протитуберкульозних препаратів.

Ректальний шлях введення препаратів забезпечує швидке всмоктування активної речовини без її руйнування під дією шлункового соку, пепсину тощо. Водночас препарат не подразнює слизову оболонку шлунка та дванадцятипалої кишки.

ВАТ "Монфарм" почало випуск препарату ЕТАМБУТОЛУ ГІДРОХЛОРИД у формі ректальних супозиторіїв. Етамбутол належить до протитуберкульозних препаратів другого ряду. Цей хіміотерапевтичний засіб виявляє бактеріостатичну дію щодо мікобактерій туберкульозу, зокрема, резистентних до інших протитуберкульозних препаратів. Механізм туберкулостатичної дії препарату зумовлений гальмуванням синтезу нуклеїнових кислот у мікобактеріях. Первинна резистентність мікобактерій туберкульозу до препарату спостерігається рідко. Етамбутол добре проникає в біологічні рідини і тканини організму, легко всмоктується із прямої кишки, надходить до кров'яного русла, досягаючи максимальної концентрації в плазмі крові через 2 год. Після однократного застосування супозиторіїв з етамбутолу гідрохлоридом препарат виявляється в плазмі крові протягом 24 год.

На базі Медичного інституту Української асоціації народної медицини (УАНМ) проведено обмежені клінічні випробування, у ході яких вивчали клінічну ефективність і переносимість препарату ЕТАМБУТОЛУ ГІДРОХЛОРИД у формі ректальних супозиторіїв по 0,4 г виробництва ВАТ "Монфарм" при лікуванні хворих на туберкульоз легень. Керівник дослідження - завідуючий кафедрою інфекційних захворювань, фтизіатрії та пульмонології КМІ УАНМ, професор В.П. Мельник. Препаратом порівняння був етамбутол у формі таблеток по 0,4 г вітчизняного виробництва. Лікування проводили із використанням 4 протитуберкульозних препаратів, 3 з яких (ізоніазид - 5 мг/кг, рифампіцин - 10 мг/кг і стрептоміцин - 0,7-1 мг/кг) призначали пацієнтам як основної (30 хворих), так і контрольної (15 хворих) групи. Четвертим препаратом був етамбутол, причому в основній групі застосовували досліджуваний препарат у дозі 0,4 г двічі на добу ректально, а в контрольній - препарат порівняння (призначали внутрішньо в дозі 0,4 г двічі на добу).

У дослідженні брали участь 45 хворих. Пацієнти основної та контрольної груп за статтю, віком, клінічними формами туберкульозу, ступенем важкості захворювання були зіставними. Групу хворих, які отримували ЕТАМБУТОЛУ ГІДРОХЛОРИД у формі супозиторіїв (основна група), склали 17 чоловіків і 13 жінок, контрольну - 9 чоловік і 6 жінок (табл. 1, 2).

Таблиця 1.
Розподіл хворих за статево-віковими ознаками


Показник Група спостереження р
Основна
(n=30)
Контрольна
(n=10)
Чоловіки/вік 17/35±5,1 9/36,1±8,4 >0,05
Жінки/вік 13/30,2±4,9 6/32,6±6,7 >0,05
Всього 30/33,6±4,2 15/33,4±5,1 >0,05


Таблиця 2.
Розподіл хворих за клінічними формами туберкульозу


Клінічна
форма
туберкульозу
Група спостереження р
Основна
(n=30)
Контрольна
(n=10)
Інфільтративна 22
(73,3%)
10
(66,6%)
>0,05
Дисемінована 8
(26,7%)
5
(33,4%)
>0,05
Всього 30
(100%)
15
(100%)
>0,05

Протягом тримісячного курсу лікування бактеріовиділення припинилося у 16 бактеріовиділювачів основної та 8 - контрольної груп. Термін повного припинення мікобактеріовиділення у хворих основної групи був дещо коротшим, але ці дані статистично недостовірні. Через 1 міс бактеріовиділення припинилось у 14 (87,4%) хворих основної групи, через 2 міс - в 1 (5,5%), у пацієнтів контрольної групи - відповідно в 6 (75%) і в 1 (12,5%). Різниця між групами недостовірна (табл. 3).

Таблиця 3.
Частота і терміни припинення мікробактеріовиділення у хворих основної та контрольної груп


Група Кількість хворих Припинення мікробактеріовиділення
Всього із них
виділяли
МБТ
протягом всередньому частота
за 3 міс.
1 міс. 3 міс.
Абс.
число
Абс.
число
% Абс.
число
% M±m Абс.
число
%
Основна 30 16 14 87,4 1 5,5 1,72±0,11 16 100,0
Контрольна 15 8 6 75,0 1 12,5 2,65±0,33 8 100,0

Через 2 міс хіміотерапії порожнини розпаду не виявлялися у 4 (26,6%) із 15 хворих основної групи та у 2 (26,9%) із 7 - контрольної, через 3 міс - у 5 (33,3%) і 2 (26,9%) відповідно (р>0,05). В цілому через 3 міс курсу лікування порожнини розпаду загоїлись у 9 (60%) хворих основної групи та у 4 (53,8%) - контрольної. У середньому термін загоєння порожнин розпаду склав 2,4±0,12 міс в основній групі та 2,91±0,35 міс - в контрольній (р>0,05) (табл. 4).

Таблиця 4.
Частота і терміни загоєння порожнин розпаду у хворих основної та контрольної груп


Група Кількість хворих Загоєння порожнин розпаду
Всього із них
виділяли
МБТ
протягом всередньому частота
за 3 міс.
2 міс. 3 міс.
Абс.
число
Абс.
число
% Абс.
число
% M±m Абс.
число
%
Основна 30 15 4 26,6 5 33,3 2,4±0,12 9 60
Контрольна 15 7 2 26,9 2 26,9 2,91±0,35 4 53,8

Таким чином, порівнюючи частоту і терміни припинення мікобактеріовиділення і загоєння порожнин розпаду у хворих основної та контрольної груп, слід зазначити, що результати лікування із використанням ЕТАМБУТОЛУ ГІДРОХЛОРИДУ у формі ректальних супозиторіїв суттєво не відрізнялися від таких із застосуванням етамбутолу у формі таблеток, але терміни досягнення показників були коротшими при використанні ЕТАМБУТОЛУ ГІДРОХЛОРИДУ у формі супозиторіїв, особливо у разі поганої переносимості таблеток (при захворюваннях шлунка).

В основу оцінки побічних ефектів препарату були покладені суб'єктивні симптоми, результати об'єктивного обстеження, отримані в процесі лікування. Враховували динаміку лабораторних показників і частоту та характер побічних реакцій. У 26 хворих не відзначено побічних ефектів. Добре препарат переносили 2 пацієнтів, та задовільно - також 2. Із 4 хворих з доброю та задовільною переносимістю препарату у 2 відзначено послаблення випорожнень протягом перших 2 діб, ще у 2 - анальний свербіж протягом перших 3 діб. Побічні ефекти минали без відміни препарату та без призначення додаткового лікування.

Переносимість ЕТАМБУТОЛУ ГІДРОХЛОРИДУ у формі ректальних супозиторіїв у дозі 0,4 г 2 рази на добу була доброю і не відрізнялася від такої етамбутолу у формі таблеток.

Результати наведених клінічних досліджень свідчать про те, що ЕТАМБУТОЛУ ГІДРОХЛОРИД у формі ректальних супозиторіїв забезпечує туберкулостатичну дію, яка не відрізняється від дії препарату порівняння. Його використання в комплексі з іншими протитуберкульозними препаратами за ефективністю не поступається пероральному шляху введення етамбутолу. Переносимість і ефективність препарату є цілком задовільною. Отже, ЕТАМБУТОЛУ ГІДРОХЛОРИД у формі ректальних супозиторіїв можна рекомендувати для широкого застосування у фтизіатрії, а лікарська форма препарату дозволяє застосовувати його у хворих з патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту.ВАТ «Монфарм» © 2008.