Корпоративна інформація

Установчі документи

Статут

Виписка з Єдиного Державного реєстру

Довідка ЄДРПОУ

Свідоцтво про випуск акцій


Річна фінансова звітність
Висновок ревізійної комісії

Висновок незалежного аудитора

Річна фінансова звітність 2011

Річна фінансова звітність 2012

Річна фінансова звітність 2013

Річна фінансова звітність 2014

Річна фінансова звітність 2015


Річна фінансова звітність 2016(дата розміщення 18.04.17р.)


Особлива інформація емітента
Відомості про одержання позики
Відомості про зміну складу посадових осіб
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше %
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (дата розміщення 3.05.2017р.)
Повідомлення про уладення договору на купівлю акцій ПАТ Монфарм(дата розміщення 9.08.2017р.)
Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПАТ Монфарм(дата розміщення 16.08.2017р.)
Оферта (пропозиція) щодо придбання акцій ПАТ Монфарм (дата розміщення 04.09.2017р.)
Висновок Наглядової ради щодо впливу оферти на інтереси ПАТ Монфарм (дата розміщення 14.09.2017р.)

Загальні збори акціонерів
Протоколи загальних зборів
Протоколи лічильної комісії
Повідомлення про проведення зборів:
2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017( дата розміщення 21.03.17)- 2017(дата розміщення 02.11.2017)

Бюлетень для голосування


Список афілійованих осіб


ПАТ «Монфарм» © 2016.