Корпоративна інформація

Установчі документи

Статут 2011
Статут 2017р.(дата розміщення 12.12.2017 р.)
Статут 2018р.(дата розміщення 18.12.2018 р.)
Статут 2021р.(дата розміщення 05.05.2021 р.)
Кодекс корпоративного управління від 07.12.2017 р. (дата розміщення 11.12.2017 р.)
Кодекс корпоративного управління від 14.12.2018 р. (дата розміщення 18.12.2018 р.)
Положення про виконавчий орган від 07.12.2017 р. (дата розміщення 11.12.2017р.)
Положення про виконавчий орган від 14.12.2018 р. (дата розміщення 18.12.2018р.)
Положення про загальні збори від 07.12.2017 р. (дата розміщення 11.12.2017р.)
Положення про загальні збори від 14.12.2018 р. (дата розміщення 18.12.2018р.)
Положення про Наглядову раду від 07.12.2017 р. (дата розміщення 11.12.2017 р.)
Положення про Наглядову раду від 14.12.2018 р. (дата розміщення 18.12.2018 р.)
Положення про винагороду членів Наглядової ради. (Дата розміщення 31.10.2019 року)
Положення про комітет Наглядової ради з питань аудиту. (Дата розміщення 31.10.2019 року)
Положення про комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород. (Дата розміщення 31.10.2019 року)
Проект Положення про винагороду членів Виконавчого органу. (Дата розміщення 21.10.2019 року)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Положення про винагороду членів Виконавчого органу. (Дата розміщення 01.11.2019 року)
Положення про філії та представництва Товариства (Дата розміщення 01.11.2019 р.)
Положення про порядок проведення конкурсу з відбору субєкту аудиторської діяльності для проведення обовязкового аудиту фінансової звітності ПАТ Монфарм від 17.12.2019 р.

Виписка з Єдиного Державного реєстру

Довідка ЄДРПОУ

Свідоцтво про випуск акцій


Свідоцтво ПДВ

Проспект цінних паперів, рішення про емісію цінних паперів


Річна фінансова звітність

Висновок ревізійної комісії

Висновок незалежного аудитора 2011р.

Висновок незалежного аудитора 2012р.

Висновок незалежного аудитора 2013р.

Висновок незалежного аудитора 2014р.

Висновок незалежного аудитора 2015р.

Висновок незалежного аудитора 2016 р. (Дата розміщення 18.04.2017 р.)
Висновок незалежного аудитора 2018 р. (Дата розміщення 30.04.2019р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Висновок незалежного аудитора 2019 р. (Дата розміщення 28.04.2020р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення. Лист спростування щодо висновку незалежного аудитора 2019р.(дата розміщення 02.10.2020р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Висновок незалежного аудитора 2019 р. (Дата розміщення 02.10.2020р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Висновок незалежного аудитора 2020 р. (Дата розміщення 26.04.2021р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Висновок незалежного аудитора 2021 р. (Дата розміщення 29.03.2023р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Примітки до фінансової звітності за 2021 рік. (Дата розміщення 29.03.2023р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Висновок незалежного аудитора 2022 р. (Дата розміщення 18.12.2023р.)
Примітки до фінансової звітності за 2022 рік. (Дата розміщення 18.12.2023р.)


Річна фінансова звітність 2011

Річна фінансова звітність 2012

Річна фінансова звітність 2013

Річна фінансова звітність 2014

Річна фінансова звітність 2015


Річна фінансова звітність 2016(дата розміщення 18.04.17р.)

Річна фінансова звітність 2017р. (дата розміщення 13.04.2018 р.)

Річна фінансова звітність 2018р. (дата розміщення 26.04.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Річна фінансова звітність 2019р. (дата розміщення 28.04.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Річна фінансова звітність 2019р. у машиночитальному форматі (дата розміщення 28.04.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення. Лист спростування щодо річної фінансової звітності 2019р.(дата розміщення 02.10.2020р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Річна фінансова звітність 2019р.(дата розміщення 02.10.2020р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Річна фінансова звітність 2019р. у машиночитальному форматі(дата розміщення 02.10.2020р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Річна фінансова звітність 2020р.(дата розміщення 26.04.2021р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Річна фінансова звітність 2020р. у машиночитальному форматі(дата розміщення 26.04.2021р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Річна фінансова звітність 2021р.(дата розміщення 29.03.2023р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Річна фінансова звітність 2021р. у машиночитальному форматі(дата розміщення 29.03.2023р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Річна фінансова звітність 2022р.(дата розміщення 18.12.2023р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Річна фінансова звітність 2022р. у машиночитальному форматі(дата розміщення 18.12.2023р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)


Квартальна фінансова звітність 2011 року

Ф1. Баланс 1 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 1 квартал
Ф1. Баланс 2 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 2 квартал
Ф1. Баланс 3 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 3 квартал
Ф1. Баланс за рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за рік

Квартальна фінансова звітність 2012 року

Ф1. Баланс 1 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 1 квартал
Ф1. Баланс 2 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 2 квартал
Ф1. Баланс 3 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 3 квартал
Ф1. Баланс за рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за рік

Квартальна фінансова звітність 2013 року

Ф1. Баланс 1 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 1 квартал
Ф1. Баланс 2 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 2 квартал
Ф1. Баланс 3 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 3 квартал
Ф1. Баланс за рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за рік

Квартальна фінансова звітність 2014 року

Ф1. Баланс 1 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 1 квартал
Ф1. Баланс 2 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 2 квартал
Ф1. Баланс 3 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 3 квартал
Ф1. Баланс за рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за рік

Квартальна фінансова звітність 2015 року

Ф1. Баланс 1 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 1 квартал
Ф1. Баланс 2 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 2 квартал
Ф1. Баланс 3 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 3 квартал
Ф1. Баланс за рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за рік

Квартальна фінансова звітність 2016 року

Ф1. Баланс 1 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 1 квартал
Ф1. Баланс 2 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 2 квартал
Ф1. Баланс 3 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 3 квартал
Ф1. Баланс за рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за рік

Квартальна фінансова звітність 2017 року

Ф1. Баланс 1 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 1 квартал
Ф1. Баланс 2 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 2 квартал
Ф1. Баланс 3 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 3 квартал
Ф1. Баланс за рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за рік
Ф3. Звіт про рух грошових коштів за рік
Ф4. Звіт про власний капітал за рік

Квартальна фінансова звітність 2018 року

Ф1. Баланс 1 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 1 квартал
Ф1. Баланс 2 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 2 квартал
Ф1. Баланс 3 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 3 квартал
Ф1. Баланс за рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за рік
Ф3. Звіт про рух грошових коштів за рік
Ф4. Звіт про власний капітал за рік


Квартальна фінансова звітність 2019 року

Проміжна регулярна звітність емітента за I квартал 2019 р. (Дата розміщення 30.04.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф1. Баланс 1 квартал (Дата розміщення 30.04.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф2. Звіт про фінансовий результат 1 квартал (Дата розміщення 30.04.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів 1 квартал (Дата розміщення 30.04.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф4. Звіт про власний капітал 1 квартал (Дата розміщення 30.04.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Проміжна регулярна звітність емітента за II квартал 2019 р. (Дата розміщення 24.07.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Примітки до проміжної регулярної звітності емітента за II квартал 2019 р. (Дата розміщення 24.07.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф1. Баланс 2 квартал (Дата розміщення 24.07.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф2. Звіт про фінансовий результат 2 квартал (Дата розміщення 24.07.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів 2 квартал (Дата розміщення 24.07.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф4. Звіт про власний капітал 2 квартал (Дата розміщення 24.07.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Проміжна регулярна звітність емітента за III квартал 2019 р. (Дата розміщення 28.10.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Примітки до проміжної регулярної звітності емітента за III квартал 2019 р. (Дата розміщення 28.10.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф1. Баланс 3 квартал (Дата розміщення 28.10.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф2. Звіт про фінансовий результат 3 квартал (Дата розміщення 28.10.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів 3 квартал (Дата розміщення 28.10.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф4. Звіт про власний капітал 3 квартал (Дата розміщення 28.10.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Проміжна регулярна звітність емітента за IV квартал 2019 р. (Дата розміщення 24.01.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)


Квартальна фінансова звітність 2020 року

Проміжна регулярна звітність емітента за I квартал 2020 р. (Дата розміщення 28.04.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проміжна регулярна звітність емітента за I квартал 2020 р. у машиночитальному форматі (Дата розміщення 28.04.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Примітки до проміжної регулярної звітності емітента за I квартал 2020 р. (Дата розміщення 28.04.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф1. Баланс 1 квартал (Дата розміщення 28.04.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф2. Звіт про фінансовий результат 1 квартал (Дата розміщення 28.04.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів 1 квартал (Дата розміщення 28.04.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф4. Звіт про власний капітал 1 квартал (Дата розміщення 28.04.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Проміжна регулярна звітність емітента за II квартал 2020 р. (Дата розміщення 29.07.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проміжна регулярна звітність емітента за II квартал 2020 р. у машиночитальному форматі (Дата розміщення 29.07.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Примітки до проміжної регулярної звітності емітента за II квартал 2020 р. (Дата розміщення 29.07.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф1. Баланс 2 квартал (Дата розміщення 29.07.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф2. Звіт про фінансовий результат 2 квартал (Дата розміщення 29.07.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів 2 квартал (Дата розміщення 29.07.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф4. Звіт про власний капітал 2 квартал (Дата розміщення 29.07.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Проміжна регулярна звітність емітента за III квартал 2020 р. (Дата розміщення 29.10.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проміжна регулярна звітність емітента за III квартал 2020 р. у машиночитальному форматі (Дата розміщення 29.10.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Примітки до проміжної регулярної звітності емітента за III квартал 2020 р. (Дата розміщення 29.10.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф1. Баланс 3 квартал (Дата розміщення 29.10.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф2. Звіт про фінансовий результат 3 квартал (Дата розміщення 29.10.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів 3 квартал (Дата розміщення 29.10.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф4. Звіт про власний капітал 3 квартал (Дата розміщення 29.10.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проміжна регулярна звітність емітента за IV квартал 2020 р. (Дата розміщення 29.01.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проміжна регулярна звітність емітента за IV квартал 2020 р. у машиночитальному форматі (Дата розміщення 29.01.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Квартальна фінансова звітність 2021 року
Проміжна регулярна звітність емітента за I квартал 2021 р. (Дата розміщення 30.04.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проміжна регулярна звітність емітента за I квартал 2021 р. у машиночитальному форматі (Дата розміщення 30.04.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Примітки до проміжної регулярної звітності емітента за I квартал 2021 р. (Дата розміщення 30.04.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф1. Баланс 1 квартал (Дата розміщення 30.04.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф2. Звіт про фінансовий результат 1 квартал (Дата розміщення 30.04.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів 1 квартал (Дата розміщення 30.04.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф4. Звіт про власний капітал 1 квартал (Дата розміщення 30.04.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Проміжна регулярна звітність емітента за II квартал 2021 р. (Дата розміщення 22.07.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проміжна регулярна звітність емітента за II квартал 2021 р. у машиночитальному форматі (Дата розміщення 22.07.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Примітки до проміжної регулярної звітності емітента за II квартал 2021 р. (Дата розміщення 22.07.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф1. Баланс 2 квартал (Дата розміщення 22.07.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф2. Звіт про фінансовий результат 2 квартал (Дата розміщення 22.07.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів 2 квартал (Дата розміщення 22.07.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф4. Звіт про власний капітал 2 квартал (Дата розміщення 22.07.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Проміжна регулярна звітність емітента за IIІ квартал 2021 р. (Дата розміщення 27.10.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проміжна регулярна звітність емітента за IIІ квартал 2021 р. у машиночитальному форматі (Дата розміщення 27.10.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Примітки до проміжної регулярної звітності емітента за IIІ квартал 2021 р. (Дата розміщення 27.10.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф1. Баланс 3 квартал (Дата розміщення 27.10.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф2. Звіт про фінансовий результат 3 квартал (Дата розміщення 27.10.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів 3 квартал (Дата розміщення 27.10.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф4. Звіт про власний капітал 3 квартал (Дата розміщення 27.10.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Проміжна регулярна звітність емітента за IV квартал 2021 р. (Дата розміщення 25.01.2022 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проміжна регулярна звітність емітента за IV квартал 2021 р. у машиночитальному форматі (Дата розміщення 25.01.2022 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Квартальна фінансова звітність 2022 року
Проміжна регулярна звітність емітента за I квартал 2022 р. (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проміжна регулярна звітність емітента за I квартал 2022 р. у машиночитальному форматі (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Примітки до проміжної регулярної звітності емітента за I квартал 2022 р. (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф1. Баланс 1 квартал (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф2. Звіт про фінансовий результат 1 квартал (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів 1 квартал (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф4. Звіт про власний капітал 1 квартал (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Проміжна регулярна звітність емітента за II квартал 2022 р. (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проміжна регулярна звітність емітента за II квартал 2022 р. у машиночитальному форматі (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Примітки до проміжної регулярної звітності емітента за II квартал 2022 р. (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф1. Баланс 2 квартал (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф2. Звіт про фінансовий результат 2 квартал (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів 2 квартал (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф4. Звіт про власний капітал 2 квартал (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Проміжна регулярна звітність емітента за IIІ квартал 2022 р. (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проміжна регулярна звітність емітента за IIІ квартал 2022 р. у машиночитальному форматі (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Примітки до проміжної регулярної звітності емітента за IIІ квартал 2022 р. (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф1. Баланс 3 квартал (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф2. Звіт про фінансовий результат 3 квартал (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів 3 квартал (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Ф4. Звіт про власний капітал 3 квартал (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Проміжна регулярна звітність емітента за IV квартал 2022 р. (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проміжна регулярна звітність емітента за IV квартал 2022 р. у машиночитальному форматі (Дата розміщення 29.03.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Квартальна фінансова звітність 2023 року
Проміжна регулярна звітність емітента за I квартал 2023 р. (Дата розміщення 18.12.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проміжна регулярна звітність емітента за I квартал 2023 р. у машиночитальному форматі (Дата розміщення 18.12.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Примітки до проміжної регулярної звітності емітента за I квартал 2023 р. (Дата розміщення 18.12.2023 р.)
Ф1. Баланс 1 квартал (Дата розміщення 18.12.2023 р.)
Ф2. Звіт про фінансовий результат 1 квартал (Дата розміщення 18.12.2023 р.)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів 1 квартал (Дата розміщення 18.12.2023 р.)
Ф4. Звіт про власний капітал 1 квартал (Дата розміщення 18.12.2023 р.)

Проміжна регулярна звітність емітента за II квартал 2023 р. (Дата розміщення 18.12.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проміжна регулярна звітність емітента за II квартал 2023 р. у машиночитальному форматі (Дата розміщення 18.12.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Примітки до проміжної регулярної звітності емітента за II квартал 2023 р. (Дата розміщення 18.12.2023 р.)
Ф1. Баланс 2 квартал (Дата розміщення 18.12.2023 р.)
Ф2. Звіт про фінансовий результат 2 квартал (Дата розміщення 18.12.2023 р.)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів 2 квартал (Дата розміщення 18.12.2023 р.)
Ф4. Звіт про власний капітал 2 квартал (Дата розміщення 18.12.2023 р.)
Проміжна регулярна звітність емітента за IIІ квартал 2023 р. (Дата розміщення 18.12.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проміжна регулярна звітність емітента за IIІ квартал 2023 р. у машиночитальному форматі (Дата розміщення 18.12.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Примітки до проміжної регулярної звітності емітента за IIІ квартал 2023 р. (Дата розміщення 18.12.2023 р.)
Ф1. Баланс 3 квартал (Дата розміщення 18.12.2023 р.)
Ф2. Звіт про фінансовий результат 3 квартал (Дата розміщення 18.12.2023 р.)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів 3 квартал (Дата розміщення 18.12.2023 р.)
Ф4. Звіт про власний капітал 3 квартал (Дата розміщення 18.12.2023 р.)
Проміжна регулярна звітність емітента за IV квартал 2023 р. (Дата розміщення 22.01.2024 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проміжна регулярна звітність емітента за IV квартал 2023 р. у машиночитальному форматі (Дата розміщення 22.01.2024 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)


Особлива інформація емітента

Відомості про одержання позики
Повідомлення про зміну складу посадових осіб(дата розміщення 17.04.2014р.)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб(дата розміщення 27.04.2014р.)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб(дата розміщення 30.04.2016р.)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб(дата розміщення 21.04.2017р.)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб(дата розміщення 11.12.2017р.)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб(дата розміщення 02.05.2018р.)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб(дата розміщення 25.04.2019 р.) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб(дата розміщення 14.04.2020 р.) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб(дата розміщення 28.04.2020 р.) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб у машиночитальному форматі (дата розміщення 28.04.2020 р.) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб(дата розміщення 04.04.2023 р.) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб у машиночитальному форматі (дата розміщення 04.04.2023 р.) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб(дата розміщення 14.04.2023 р.) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб у машиночитальному форматі (дата розміщення 14.04.2023 р.) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше %(дата розміщення 29.04.2016 р.)
Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше %(дата розміщення 17.08.2017 р.)
Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше %(дата розміщення 08.12.2017 р.)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (дата розміщення 3.05.2017р.)
Повідомлення про уладення договору на купівлю акцій ПАТ Монфарм(дата розміщення 9.08.2017р.)
Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПАТ Монфарм(дата розміщення 16.08.2017р.)
Оферта (пропозиція) щодо придбання акцій ПАТ Монфарм (дата розміщення 04.09.2017р.)
Висновок Наглядової ради щодо впливу оферти на інтереси ПАТ Монфарм (дата розміщення 14.09.2017р.)
Повідомлення про виплату дивідендів (дата розміщення 13.12.2017р.)
Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів (дата розміщення 13.12.2017р.)
Календарний план про розміщення інформації ПАТ Монфарм (дата розміщення 31.01.2018 року)
Календарний план про розміщення інформації ПАТ Монфарм (дата розміщення 31.01.2019 року)
Календарний план про розміщення інформації ПАТ Монфарм (дата розміщення 31.01.2020 року)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Календарний план про розміщення інформації ПАТ Монфарм (дата розміщення 27.01.2021 року)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Календарний план про розміщення інформації ПАТ Монфарм (дата розміщення 21.01.2022 року)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Календарний план про розміщення інформації ПАТ Монфарм (дата розміщення 15.03.2023 року)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Календарний план про розміщення інформації ПАТ Монфарм (дата розміщення 31.01.2024 року)

Повідомлення про укладення правочину з ознаками заінтересованості (дата розміщення 16.04.2018 р.)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (дата розміщення 10.06.2019 р.)
(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (дата розміщення 02.05.2018р.)
Повідомлення про публічну пропозицію цінних паперів(дата розміщення 28.12.2018р.)
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів (Дата розміщення 06.05.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів (дата розміщення 06.05.2019р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу (Дата розміщення 01.11.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради (Дата розміщення 01.11.2019р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради (Дата розміщення 28.04.2020р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради у машиночитальному форматі(Дата розміщення 28.04.2020р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів (Дата розміщення 28.04.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів у машиночитальному форматі(Дата розміщення 28.04.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів (дата розміщення 28.04.2020р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу (Дата розміщення 18.12.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу у машиночитальному форматі (Дата розміщення 18.12.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про суб"єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності (Дата розміщення 21.01.2021р) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про суб"єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності у машиночитальному форматі (Дата розміщення 21.01.2021 р.) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2020 р. (Дата розміщення 28.04.2021р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради у машиночитальному форматі за 2020 р.(Дата розміщення 28.04.2021р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів за 2020 р. (Дата розміщення 28.04.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів у машиночитальному форматі за 2020 р. (Дата розміщення 28.04.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за 2020 р. (дата розміщення 28.04.2021р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про суб"єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності (Дата розміщення 28.01.2022р) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про суб"єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності (Дата розміщення 27.02.2023р) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про суб"єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності у машиночитальному форматі (Дата розміщення 27.02.2023р р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу (Дата розміщення 04.04.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу у машиночитальному форматі (Дата розміщення 04.04.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів за 2022 рік (Дата розміщення 04.04.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів за 2022 рік у машиночитальному форматі(Дата розміщення 04.04.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за 2022 р. (дата розміщення 04.04.2023р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про суб"єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності (Дата розміщення 26.01.2024р) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про суб"єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності у машиночитальному форматі (Дата розміщення 26.01.2024р р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерів (Дата розміщення 15.04.2024 р) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерів у машиночитальному форматі (Дата розміщення 15.04.2024 р) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах (Дата розміщення 15.04.2024 р.) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Протоколи загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, наглядової ради

Протокол Загальних зборів акціонерів 2011 р. (дата розміщення 18.04.2011 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2012 р. (дата розміщення 20.04.2012 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2013 р. (дата розміщення 28.04.2013 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2014 р. (дата розміщення 24.04.2014 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2015 р. (дата розміщення 03.05.2015 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2016 р. (дата розміщення 30.04.2016 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2017 р. (дата розміщення 03.05.2017 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2017 р. (дата розміщення 11.12.2017 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2018 р. (дата розміщення 04.05.2018 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2018 р. (дата розміщення 18.12.2018 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2019 р. (дата розміщення 06.05.2019 р.) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2020 р. (дата розміщення 28.04.2020 р.) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2021 р. (дата розміщення 28.04.2021 р.) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2023 р. (дата розміщення 04.04.2023 р.) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Протокол лічильної комісії 2017 р. (Дата розміщення 04.05.2017 р.)
Протокол лічильної комісії 2017 р. (Дата розміщення 11.12.2017р.) Протоколи лічильної комісії 2018 р. (Дата розміщення 04.05.2018 р.) Протоколи лічильної комісії 2018 р. (Дата розміщення 18.12.2018 р.)
Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах 25.04.2019 р. (Дата розміщення 06.05.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах 27.04.2020 р. (Дата розміщення 28.04.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах 27.04.2021 р. (Дата розміщення 28.04.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах 03.04.2023 р. (Дата розміщення 04.04.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Протокол наглядової ради 2018р. (Дата розміщення 28.12.2018 р.)
Протокол наглядової ради 2021р. (Дата розміщення 27.09.2021 р.)

Повідомлення про проведення зборів:

2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017( дата розміщення 21.03.17)- 2017(дата розміщення 02.11.2017)- 2018(дата розміщення 26.03.2018) 2018(дата розміщення 13.11.2018)
2019(дата розміщення 21.03.2019) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
2020(дата розміщення 25.03.2020) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
2020 з урахуванням пропозицій акціонерів(дата розміщення 16.04.2020) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
2021 (дата розміщення 24.03.2021 р.) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
2022-2023 (дата розміщення 01.03.2023 р.) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа) 2024 (дата розміщення 15.04.2024 р.) (Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 10.12.2018 р. Дата розміщення 13.12.2018 р.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 19.04.2019 р. Дата розміщення 24.04.2019 р.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 21.04.2020 р. Дата розміщення 24.04.2020 р.(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 21.04.2021 р. Дата розміщення 26.04.2021 р.(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 29.03.2023 р. Дата розміщення 31.03.2023 р.(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 10.04.2024 р. Дата розміщення 15.04.2024 р.(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)

Інформаційне оголошення про проведення конкурсу з відбору аудитора для аудиту фінансової звітності ПАТ Монфарм за 2019 р. від 17.12.2019 р
Інформаційне оголошення про проведення конкурсу з відбору аудитора для аудиту фінансової звітності ПАТ Монфарм за 2020 рік. (Дата розміщення 03.01.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Інформаційне оголошення про проведення конкурсу з відбору аудитора для аудиту фінансової звітності ПАТ Монфарм за 2021 рік. (Дата розміщення 24.02.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Інформаційне оголошення про проведення конкурсу з відбору аудитора для аудиту фінансової звітності ПАТ Монфарм за 2023 рік. (Дата розміщення 24.02.2023 р.)


Звіти Наглядової ради, комітетів та виконавчого органу Товариства

Звіт директора за 2018 рік (Дата розміщення 06.05.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік (Дата розміщення 06.05.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проект звіту про винагороду Виконавчого органу за 2018 р. (Дата розміщення 21.10.2019р.)
Звіт про діяльність Комітету Наглядової ради з питань аудиту за 2018 рік (Дата розміщення 31.10.2019 р.)
Звіт про діяльність Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород за 2018 рік (Дата розміщення 31.10.2019 р.)
Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2018 рік (Дата розміщення 01.11.2019 р.)
Звіт про винагороду Виконавчого органу за 2018 рік (Дата розміщення 01.11.2019 р.)
Звіт про діяльність Комітету Наглядової Ради з питань аудиту 2019 р. ( Дата розміщення 27.12.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Звіт про діяльність Комітету Наглядової Ради з питань призначень та винагород за 2019 р. (Дата розміщення 27.12.2019 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік (Дата розміщення 28.04.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2019 рік (Дата розміщення 28.04.2020 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Проект звіту про винагороду Виконавчого органу за 2019 р. (Дата розміщення 04.12.2020р.)
(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Звіт про винагороду Виконавчого органу за 2019 р. (Дата розміщення 18.12.2020р.)
(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Звіт Наглядової ради товариства за 2020 рік (Дата розміщення 28.04.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2020 рік (Дата розміщення 28.04.2021 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Звіт Наглядової ради товариства за 2021 та 2022 роки (Дата розміщення 04.04.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)
Звіт про винагороду членів Наглядової ради за за 2021 та 2022 роки (Дата розміщення 04.04.2023 р.)(Кваліфікований електронний підпис на документі, керівник або уповноважена особа)Інформація щодо списання житлового фонду з балансу підприємства:

Оголошення для жителів багатоквартирних будинків (дата розміщення 07.03.2018 р.)
Наказ про створення комісії для списання житлового фонду з балансу (дата розміщення 19.03.2018 р.)
Акти про списання з балансу житлового фонду (дата розміщення 03.04.2018 р.)
Наказ про списання з балансу житлового фонду (дата розміщення 04.04.2018 р.)


Бюлетень для голосування


Бюлетень для голосування з питань порядку денного. (Дата розміщення - 03.05.2024р.)

Інструкція щодо заповнення бюлетеня для голосування. (Дата розміщення - 03.05.2024р.)


Список афілійованих осіб


ПАТ «Монфарм» © 2020.