Корпоративна інформація

Установчі документи

Статут 2011
Статут 2017р.(дата розміщення 12.12.2017 р.)
Кодекс корпоративного управління від 07.12.2017 р. (дата розміщення 11.12.2017 р.)
Положення про виконавчий орган від 07.12.2017 р. (дата розміщення 11.12.2017р.)
Положення про загальні збори від 07.12.2017 р. (дата розміщення 11.12.2017р.)
Положення про Наглядову раду від 07.12.2017 р. (дата розміщення 11.12.2017 р.)

Виписка з Єдиного Державного реєстру

Довідка ЄДРПОУ

Свідоцтво про випуск акцій


Свідоцтво ПДВ


Річна фінансова звітність

Висновок ревізійної комісії

Висновок незалежного аудитора 2011р.

Висновок незалежного аудитора 2012р.

Висновок незалежного аудитора 2013р.

Висновок незалежного аудитора 2014р.

Висновок незалежного аудитора 2015р.

Висновок незалежного аудитора 2016 р. (Дата розміщення 18.04.2017 р.)


Річна фінансова звітність 2011

Річна фінансова звітність 2012

Річна фінансова звітність 2013

Річна фінансова звітність 2014

Річна фінансова звітність 2015


Річна фінансова звітність 2016(дата розміщення 18.04.17р.)

Річна фінансова звітність 2017р. (дата розміщення 13.04.2018 р.)


Квартальна фінансова звітність 2011 року

Ф1. Баланс 1 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 1 квартал
Ф1. Баланс 2 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 2 квартал
Ф1. Баланс 3 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 3 квартал
Ф1. Баланс за рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за рік

Квартальна фінансова звітність 2012 року

Ф1. Баланс 1 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 1 квартал
Ф1. Баланс 2 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 2 квартал
Ф1. Баланс 3 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 3 квартал
Ф1. Баланс за рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за рік

Квартальна фінансова звітність 2013 року

Ф1. Баланс 1 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 1 квартал
Ф1. Баланс 2 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 2 квартал
Ф1. Баланс 3 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 3 квартал
Ф1. Баланс за рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за рік

Квартальна фінансова звітність 2014 року

Ф1. Баланс 1 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 1 квартал
Ф1. Баланс 2 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 2 квартал
Ф1. Баланс 3 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 3 квартал
Ф1. Баланс за рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за рік

Квартальна фінансова звітність 2015 року

Ф1. Баланс 1 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 1 квартал
Ф1. Баланс 2 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 2 квартал
Ф1. Баланс 3 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 3 квартал
Ф1. Баланс за рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за рік

Квартальна фінансова звітність 2016 року

Ф1. Баланс 1 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 1 квартал
Ф1. Баланс 2 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 2 квартал
Ф1. Баланс 3 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 3 квартал
Ф1. Баланс за рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за рік

Квартальна фінансова звітність 2017 року

Ф1. Баланс 1 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 1 квартал
Ф1. Баланс 2 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 2 квартал
Ф1. Баланс 3 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 3 квартал
Ф1. Баланс за рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за рік
Ф3. Звіт про рух грошових коштів за рік
Ф4. Звіт про власний капітал за рік

Квартальна фінансова звітність 2018 року

Ф1. Баланс 1 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 1 квартал
Ф1. Баланс 2 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 2 квартал
Ф1. Баланс 3 квартал
Ф2. Звіт про фінансові результати 3 квартал

Особлива інформація емітента

Відомості про одержання позики
Повідомлення про зміну складу посадових осіб(дата розміщення 17.04.2014р.)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб(дата розміщення 27.04.2014р.)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб(дата розміщення 30.04.2016р.)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб(дата розміщення 21.04.2017р.)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб(дата розміщення 11.12.2017р.)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб(дата розміщення 02.05.2018р.)

Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше %(дата розміщення 29.04.2016 р.)
Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше %(дата розміщення 17.08.2017 р.)
Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше %(дата розміщення 08.12.2017 р.)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (дата розміщення 3.05.2017р.)
Повідомлення про уладення договору на купівлю акцій ПАТ Монфарм(дата розміщення 9.08.2017р.)
Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПАТ Монфарм(дата розміщення 16.08.2017р.)
Оферта (пропозиція) щодо придбання акцій ПАТ Монфарм (дата розміщення 04.09.2017р.)
Висновок Наглядової ради щодо впливу оферти на інтереси ПАТ Монфарм (дата розміщення 14.09.2017р.)
Повідомлення про виплату дивідендів (дата розміщення 13.12.2017р.)
Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів (дата розміщення 13.12.2017р.)
Календарний план про розміщення інформації ПАТ Монфарм (дата розміщення 31.01.2018 року)
Повідомлення про укладення правочину з ознаками заінтересованості (дата розміщення 16.04.2018 р.)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (дата розміщення 02.05.2018р.)

Протоколи загальних зборів акціонерів і протоколи лічильної комісії

Протокол Загальних зборів акціонерів 2011 р. (дата розміщення 18.04.2011 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2012 р. (дата розміщення 20.04.2012 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2013 р. (дата розміщення 28.04.2013 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2014 р. (дата розміщення 24.04.2014 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2015 р. (дата розміщення 03.05.2015 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2016 р. (дата розміщення 30.04.2016 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2017 р. (дата розміщення 03.05.2017 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2017 р. (дата розміщення 11.12.2017 р.)
Протокол Загальних зборів акціонерів 2018 р. (дата розміщення 04.05.2018 р.)

Протокол лічильної комісії 2017 р. (Дата розміення 04.05.2017 р.)
Протокол лічильної комісії 2017 р. (Дата розміщення 11.12.2017р.) Протоколи лічильної комісії 2018 р. (Дата розміення 04.05.2018 р.)

Повідомлення про проведення зборів:

2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017( дата розміщення 21.03.17)- 2017(дата розміщення 02.11.2017)- 2018(дата розміщення 26.03.2018) 2018(дата розміщення 13.11.2018)

Інформація щодо списання житлового фонду з балансу підприємства:

Оголошення для жителів багатоквартирних будинків (дата розміщення 07.03.2018 р.)
Наказ про створення комісії для списання житлового фонду з балансу (дата розміщення 19.03.2018 р.)
Акти про списання з балансу житлового фонду (дата розміщення 03.04.2018 р.)
Наказ про списання з балансу житлового фонду (дата розміщення 04.04.2018 р.)


Бюлетень для голосування


Список афілійованих осіб


ПАТ «Монфарм» © 2017.